Bảng giá

Bảng giá thông số dịch vụ thuê website có hosting đi kèm và thời hạn là 01 năm, sau 01 năm nếu quý khách không có nhu cầu sẽ được hổ trợ chuyển trang hosting khác mà toàn bộ source code không thay đổi. Quý khách có thể xem thêm Quy định & Điều khoản tại đây.

DA.1

1.700.000

Thông số

 • Dung lượng: 1.5 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Email: 1
 • Tên miền: 1
 • Tên miền con: 3
 • Backup: Hằng tuần
 • Vị trí Data: Việt Nam
 • Theme tặng thêm: 0
 • Tên miền miễn phí: Không có
Dùng nhiều

DA.2

2.500.000

Thông số

 • Dung lượng: 3 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Email: 5
 • Tên miền: 2
 • Tên miền con: 5
 • Backup: Hằng tuần
 • Vị trí Data: Việt Nam
 • Theme tặng thêm: 1
 • Tên miền miễn phí: Có

DA.3

4.000.000

Thông số

 • Dung lượng: 5 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Email: 10
 • Tên miền: 3
 • Tên miền con: 10
 • Backup: Hằng tuần
 • Vị trí Data: Việt Nam
 • Theme tặng thêm: 3
 • Tên miền miễn phí: Có

DA.4

6.000.000

Thông số

 • Dung lượng: 7 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Email: 15
 • Tên miền: 5
 • Tên miền con: 20
 • Backup: Hằng tuần
 • Vị trí Data: Việt Nam
 • Theme tặng thêm: 5
 • Tên miền miễn phí: Có

DA.5

8.000.000

Thông số

 • Dung lượng: 10 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Email: 25
 • Tên miền: 7
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Backup: Hằng tuần
 • Vị trí Data: Việt Nam
 • Theme tặng thêm: 5
 • Tên miền miễn phí: Có

DA.6

10.000.000

Thông số

 • Dung lượng: 15 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • Tên miền: 10
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Backup: Hằng tuần
 • Vị trí Data: Việt Nam
 • Theme tặng thêm: 5
 • Tên miền miễn phí: Có