Quy định & điều khoản

Cập nhật lần cuối: 22:29 ngày 28/07/2020

 • Quy định được áp dụng cho đội ngũ của Tạo Web Mới (Bên A) và khách hàng, người sử dụng dịch vụ (Bên B).
 • Áp dụng với tất cả khách hàng thuê website và xây dựng website trên hosting ngoài.
 • Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ website kể từ lúc xác nhận bàn giao website.
 • Website là tài nguyên trực tuyến, có thể trong quá trình vận hành xảy ra các lỗi không mong muốn do vấn đề không tương thích và xung đột giữa các plugin.

Bảo hành

 1. Thời gian bảo hành mặc định là 03 tháng, tính từ ngày nhận bàn giao.
 2. Trong thời gian bảo hành quý khách không được cài bất kỳ plugin nào khác ngoài những plugin được liệt kê khi nhận bàn giao.
 3. Trong quá trình bảo hành, quý khách (bên B) có trách nhiệm cung cấp thông tin lưu trữ website (hosting) và tài khoản admin.
 4. Bảo hành định kỳ 1 tháng 2 lần vào 2 ngày là ngày chủ nhật của tuần thứ 2 và ngày cuối cùng của tháng
 5. Các website trước đó đã thuê lưu trữ tại đây sau khi chuyển đi sẽ chính thức chấm dứt bảo hành miễn phí, nếu có nhu cầu có thể mua thêm dịch vụ bảo hành có thời hạn tương ứng hoặc cao hơn.

Quy định dịch vụ

Thuê website

 1. Khách hàng thuê website tại đây yêu cầu tuân thủ theo đúng quy định được thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Thuê website là khách hàng sử dụng website và hosting của chúng tôi, quý khách có trách nhiệm thanh toán đơn hàng ít nhất 06 tháng.
 3. Thời gian kết thúc hợp đồng quý khách có thể gia hạn thêm dịch vụ lưu trữ của chúng tôi hoặc chuyển đi nơi khác nếu quý khách có nhu cầu.
 4. Chúng tôi có trách nhiệm hổ trợ chuyển website của quý khách đến nơi mới chính thức ngưng hợp đồng và ngưng bảo hành miễn phí.